https://www.ardenekmekci.com/wp-content/uploads/2020/01/dhi-sac-ekimi-2.jpg

DHI Saç Ekimi

DHI (direct hair implantation) ya da kalemle Saç ekimi yöntemi yeni, farklı bir yöntem olarak anlatılsa da aslında eskiden beri bilinen bir ekim sistemidir. Bu sistemde saçtan ya da vücudun değişik yerlerinden alınan greftler ekilmeden önce bir aparata yerleştirilir. Greftler bu aparat yardımı ile ekilir.

Direk değil aslında indirekt bir yöntemdir. Elde edilen greftler direk olarak açılmış kanallara ekileceğine önce bir alete yerleştirilerek aslında indirekt olarak ekilmektedir.

DHI Saç Ekimi Avantajları

DHI Saç Ekimi
DHI Saç Ekimi

Avantaj olarak dikiş ve kesi içermediği söylense de bu avantaj aslında fue yönteminin fut yöntemine göre bir avantajdır ve Dhi ye özel değildir.

Bir diğer avantajı ekim yapılacak alana delik açılmaması olarak sunulsa da her ekim işleminde olduğu gibi Dhi de de kökler deri altına yerleştirildiğinden delik açılmaktadır.

Ekilebilecek kök sayısını arttırması da yine gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü bu işlem bir ekim yöntemidir.

Bir kök alım yöntemi değildir. Dolayısı ile ekilebilecek kök sayısını arttırması mümkün değildir.

Ekim Sonrası

DHI Saç Ekimi
DHI Saç Ekimi

Ekim sonrası yara iyileşmesi diğer ekim yöntemlerine göre daha kısa değildir. Öğrenme eğrisi uzundur. Normal yönteme göre daha fazla personele ihtiyaç vardır. Kullanılan kalemlerin maliyeti ve ek personelin maliyeti normal yönteme göre daha fazla bir maliyet çıkarmakta bu da hastaya yansımaktadır.

Aslında en önemli dezavantajı ekim için gerekli greftlerin mikro-motor ile elde ediliyor olmasıdır. Mikro-motor un bütün dezavantajlarını taşımaktadır. Bu yöntemin daha zahmetli ve uzun oluşu doğrudur. Dolayısı ile greftlerin dışarıda bulunma süresini kısaltması da söz konusu değildir.

Japonya da yapılan bir çalışmada DHI yönteminde slitlere göre 4 kat daha fazla skar geliştiği gösterilmiştir. Yine bu çalışmada özellikle sık ekimler için DHI’nin uygun bir yöntem olmadığı ve daha fazla travmatik olduğu bildirilmiştir. DHI saç ekim fiyatları ve yöntemin detaylı avantajları dezavantajları için sorularınızı yazabilirsiniz.

Dr. ArdenKlinik

Harbiye Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bakır Palas Apartmanı, No:5/14 Şişli / İSTANBUL 34367

Bilgilendirme
Sosyal Ağlar

Sosyal Ağlarımızı Takip edin, güncel bilgi ve kampanyalardan haberdar olun.

Copyright 2020 Dr. Arden Ekmekçi Klinik

Copyright 2020 Dr. Arden Ekmekçi Klinik