https://www.ardenekmekci.com/wp-content/uploads/2020/07/Sakal-Ekimi-2.jpg

Bıyık Ekimi

Erkeklerde üst dudakta kıl çıkmaması veya kıl kaybının olması durumunda, kesin tedavi bıyık ekimidir.

Bıyık ekimi, üst dudakta bıyık kılları çıkmayan deri bölgelerine saç kökleri ekimidir.

Bıyık yerine ekilecek saç kökleri, kellik tedavisindeki gibi enseden alınmaktadır.

Bunun için, ensenin yukarısından saçlı deri şeridi kesilerek çıkarılmakta ve tek tek saç köklerine dilimlenerek ayırılmaktadır.

Daha sonra, bıyık eksikliği olan sahalara tek tek saç kökleri ekilmektedir.

Ekilen saç kökleri, bıyık sahasında da önceden olan özelliklerini korurlar ve saç kılları uzamaya devam ederler.

Bundan dolayı uzayan saç kıllarının uygun aralıklarla kısaltılmaları, bıyık trası sırasında yapılabilir.

Saç kökleri, birbirlerine çok yakın ekilirlerse beslenemezler.

Bu nedenle ekim sıklığı, beslenmelerini sağlayacak kadar olmalıdır.

Saç kökleri ekildikten sonra beslenip saç kılı uzamaya başlayınca ( 4-6 ay sonra ), seyrek bıyık sahası varsa tekrar saç ekimi yapılabilir.

Bıyık Ekimi ve FUE Yöntemi

Bıyık Ekimi
Bıyık Ekimi

Bıyık bölgesinde yara izi, ameliyat izi, yanık izi, dökülme gibi sorunlar bıyık ekimi ile tama yakın kamufle edilebilir, köselerde olduğu gibi hiç bıyık çıkmama durumunda bıyık ekimiyle ciddi kimlik değişimi yakalanabilmektedir.

Bıyık ekiminde sadece FUE yöntemi uygulanmalıdır çünkü FUT yönteminde sonuçlar tatmin edici değildir.

0.6-0.7 mm lik aletlerle motor kullanmadan alınan kıl kökleri alımla eş zamanlı olarak 0.6-0.7 mm lik aletler yardımıyla cilt kesilmeden ekilmelidir bu şekilde ekim süresi kısaldığı gibi kökler beklemediği için kök ölümü de olmaz.

Kullanılan uçlar ince olursa hem alım hem ekim yerinde herhangi bir iz ve ekim olduğuna ait bir belirti kalmaz.

FUE ile istenilen yerden istenildiği kadar kıl kökü alınıp belirlenen bıyık alanına istenilen sıklıkta ve o bölgede olması gereken doğal açısıyla ekim yapılır.

Bıyık ekimi yardımcı personellere yaptırılmaması gerektiği kadar önemli bir konu olduğu için ekimi doktor kendisi yapmalıdır.

Bıyık Ekiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bıyık Ekiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Bıyık Ekiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bıyık ekimi yapıldıktan sonra, ense bölgesindeki özelliklerini korumaya devam eden transfer edilmiş kıl kökleri, bir süre sonra çıkmaya başlar. Bu sebeple bıyık alanı belirli aralıklarla kısaltılmalıdır. Özellikle bıyık ekimi yapılırken, sık ve yoğun kıl kökü transferi, birbirine yakın konumlandırma tercih edilmez çünkü bu şekilde yapılmış bir bıyık ekim işleminde, alanın darlığından ötürü, beslenme sorunu açığı ortaya çıkacaktır.

 

Dr. ArdenClinik

Harbiye Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bakır Palas Apartmanı, No:5/14 Şişli / İSTANBUL 34367

Information
Social Networks

Follow our Social Networks, be aware of current information and campaigns.

Copyright 2020 Dr. Arden Ekmekçi Clinic

Copyright 2020 Dr. Arden Health Beauty Center